Ашгийн алдагдлын буюу бизнесийн тасалдлын даатгал

Ашгийн алдагдлын буюу бизнесийн тасалдлын даатгал

Таны болон Танай байгууллагын эд хөрөнгөнд учирсан хохирлын улмаас Таны бизнесийн үйл ажиллагаа тасалдаж, олдог байсан ашгаа алдах тохиолдолд бизнесийн үйл ажиллагааг сэргээж хэвийн байдалд орох хүртэл хугацаанд ашиг болон тогтмол зардлыг гэрээнд заасан даатгалын үнэлгээний хэмжээнд нөхөн төлнө.

en_USEnglish
en_USEnglish