Бэлэн мөнгөний даатгал

Бэлэн мөнгөний даатгал

Хулгай болон дээрмийн улмаас замд явсан эсвэл сэйфэнд хадгалагдаж байсан бэлэн мөнгө алдагдсан хохирлыг гэрээнд заасан үнэлгээний хэмжээнд багтаан нөхөн төлнө.

en_USEnglish
en_USEnglish