Эд хөрөнгийн даатгал

Эд хөрөнгийн даатгал

Таны болон Танай байгууллагын эзэмшилд байгаа бүх төрлийн эд хөрөнгийг даатгана. Манай компани даатгалын хугацаанд учирсан хохирлыг мөнгөн хэлбэрээр (Даатгуулагчийн хүсэлтээр даатгалын зүйлийг сэргээн засварлах, нөхөн сэргээх болон солих үйлчилгээг шийдэх боломжтой) нөхөн төлнө.

en_USEnglish
en_USEnglish