Бидний тухай

Бидний тухай

Миг даатгал ХХК нь 22 жилийн хугацаанд даатгалын үйлчилгээг иргэд байгууллагуудад үзүүлэн ажилласан туршлагатай компани билээ. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос батлагдсан 17 хэлбэрийн даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг Монгол орон даяар 26 салбар 300 гаруй даатгалын төлөөлөгчөөр дамжуулан харилцагч, даатгуулагч нартаа хүргэж байна.

Бид 2018 оны жилийн эцсийн байдлаар 190 гаруй мянган хувь хүн, хуулийн этгээдийг даатгаж нийт хөрөнгө 17.3 тэрбум төгрөг, даатгалын хураамжийн орлого 16.6 тэрбум төгрөг, нөөц сангийн хэмжээ 3.1 тэрбум төгрөгт хүргэсэн. Мөн 9.4 тэрбум төгрөгийн цэвэр нөхөн төлбөрийг даатгуулагчиддаа олгожээ. Харилцагчийнхаа эрсдэлийг даатгаж, өөрийн чадавхиас давсан эрсдэлийг олон улсын давхар даатгалын зах зээлд түргэн шуурхай байршуулдаг бөгөөд эрсдэлийн удирдлагын хэрэгцээг тодорхойлж үйл ажиллагаандаа чанартай үйлчилгээ үзүүлэн харилцагчийнхаа чухал үнэтэй бүхнийг хамгаалахаар ямагт эрмэлзэн ажилладаг билээ.

en_USEnglish
en_USEnglish