Хураамжийн дүн:0төгАвтомашины өмчлөл
Автомашины ангиллаас хамаарсан суурь хураамж
ТХ-ийг ашиглах газар нутгийн байршлаас хамаарах
Өмнөх гэрээний хугацаанд даатгуулагчийн буруугаас үүссэн даатгалын тохиолдлын тоо олгосон нөхөн төлбөрийн хэмжээнээс хамаарах
Даатгуулагчийн нас, автотээврийн хэрэгсэл жолоодох туршлагаас хамаарах
Даатгалын гэрээний хугацаанаас хамаарах
Тээврийн хэрэгслийг ашиглах жолоочийн тооноос хамаарах
Тээврийн харэгслийн даац, зорчигчийн суудлын тоо, хөдөлгүүрийн хүчин чадлаас хамаарах
Тээврийн хэрэгслийн зориулалтаас хамаарах
Чиргүүлтэй эсэхээс хамаарах