Сонгон шалгаруулалт

Hunii nuuts.png


Манай компани сонгон шалгаруулалтын нээлттэй бодлого баримтлан ажилладаг ба бидний нэг болоход та дараах үе шатыг дамжина.


  1. Анкетаа илгээх
  2. Эхний шатны ярилцлага
  3. Үнэлгээний төвийн шалгалт өгөх
  4. Мэргэжлийн ярилцлага
  5. Ажлын санал тавих
  6. Менторийн хөтөлбөрт хамрагдах