Яагаад МИГ даатгал гэж?

11.png

Бид ажилтнууддаа дараах боломжийг олгодог.

  1. Тогтвортой ажлын байр
  2. Менторийн хөтөлбөрт хамрагдах
  3. Удирдлагын залуу халаа бэлтгэх хөтөлбөрт хамрагдах/ олон чиглэлд хөрвөн ажиллах боломж
  4. Орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах
  5. Хөнгөлөлттэй даатгуулах
  6. Ажлын байр бүрдээ өрсөлдөхүйц цалин, урамшууллыг санал болгох
  7. Бие даан ажиллах эрх чөлөө