Компанийн танилцуулга

КОМПАНИЙН ТАНИЛЦУУЛГА


“МИГ Даатгал” ХХК нь 1997 онд үүсгэн байгуулагдсан хувийн хэвшлийн даатгалын анхдагч, үндэсний тэргүүлэгч компани юм.


Бид Санхүүгийн зохицуулах хорооноос батлагдсан 17 хэлбэрийн 60 гаруй даатгалын бүтээгдэхүүнийг Монгол улсын 21 аймаг, 330 сумдад байрлах салбар төлөөлөгчийн газраараа дамжуулан 11 мянган байгууллага, 190 мянга гаруй харилцагчдаа санал болгон, даатгалын үйлчилгээг хялбар, энгийн, шуурхай байдлаар хүргэдэг.


Санхүүгийн зохицуулах хорооноос улирал бүр гаргадаг даатгалын компаниудын төлбөрийн чадварын үзүүлэлт болон даатгалын хураамжийн орлого, даатгуулагчдад олгосон нөхөн төлбөр, хохирол нөхөлтийн харьцаа, эрсдэл хүлээх нөөцийн сан гэх мэт гол үзүүлэлтүүдээр бид тэргүүлэгчдийн нэг байж даатгуулагч нарын өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагаа бүрэн биелүүлж байна.

МИГ Даатгал компани дата шинжилгээнд суурилсан эрсдэлийн цогц үйлчилгээгээр харилцагчдынхаа чухал, үнэ цэнэтэй бүхнийг хамгаалж, техник технологи, мэргэжлийн ёс зүйгээр манлайлан ажиллаж байна. Манай компанийн дадлага туршлагатай, мэргэшсэн, чадварлаг баг нь олон улсын даатгалын стандартад нийцсэн, харилцагчдынхаа эрэлт хэрэгцээнд тохирсон, даатгалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг анх байгуулагдсан хугацаанаас эхлэн 26 жилийн турш санал болгосоор ирсэн билээ.

Алсын хараа

Технологид суурилсан, мэргэжлийн ёс зүйг дээдэлсэн нээлттэй хувьцаат компанийг бий болгоно.

Эрхэм зорилго

Миг даатгал компани нь хэрэглэгчдийн итгэлийг хүлээсэн, зах зээлийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн даатгал, эрсдэлийн удирдлагын цогц үйлчилгээ үзүүлдэг, мэргэшсэн, тэргүүлэгч, хариуцлагатай компани байна.

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Бид, дараах Үнэт зүйлсийг эрхэмлэж ажиллана:

  • Компанитай холбоотой бүх этгээдүүд (хувьцаа эзэмшигчид, даатгуулагчид, харилцагчид, ажиллагсад) бидний үйл ажиллагаанаас сэтгэл ханамжийг авах ёстой бөгөөд энэ нь бидний үйл ажиллагааны үндсэн шалгуур юм.
  • Бид Монгол улсын холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмыг чанд мөрдөж, нийгэм, хүмүүсийн хооронд тогтсон харилцаа, үйлчилгээний болон мэргэжлийн ёс зүйг баримталж ажиллана.
  • Даатгалын бизнес нь итгэл дээр суурилсан нэр хүндтэй, төрийн хатуу хяналт, зохицуулалт дор явагддаг, гэрээгээр хүлээсэн үүрэг нь урт хугацаатай байдаг учраас бид бизнесээ тасралтгүй, тогтвортой, хариуцлагатай, өрсөлдөх чадвартай байлгахыг эрхэмлэнэ.
  • Бид нийгэм, улс төр, эдийн засаг, санхүүгийн мэдээллийг хүлээн авч, мэдлэг болгон боловсруулж, үйл ажиллагаандаа тэргүүн туршлага, дэвшилтэт арга хэрэгслийг нэвтрүүлж, бусад салбарын ололт, дэвшлийг өөриймсүүлнэ.
  • Компани нь санаа сэтгэл, зорилго тэмүүлэл нийлсэн бүлэг хүмүүсийн нэгдэл тул бид хувь хүний хөгжлийг дэмжиж, хамтын, бүтээлч, урам зоригтой, үр дүнтэй, өөриймсөг, найрсаг ажиллагааг эрхэмлэнэ.

ТҮҮХЭН ТОВЧОО

МИГ Даатгал ХХК байгуулагдав.

Улаанбаатар хотод анхны салбараа нээв.

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1-р хороонд МИГ Даатгал ХХК-ийн шинэ байрыг барьж ашиглалтад оруулав.

21 аймагт өөрийн салбаруудаа нээв.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны Шилдэг даатгалын компаниар шалгарав.

Даатгалын нэгдсэн сантай болов.

Даатгалын цэвэр хураамжийн орлогоор тэргүүлэв.

“ISO 9001:2015” олон улсын чанарын стандартын нэвтрүүлэв.

  • Цахим шилжилт хийн, ИНШУРТЕК үйлчилгээг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэв.
  • Салбартаа хамгийн өндөр өсөлтийг үзүүлэв

Анхны 10 тэрбум төгрөгийн дүрмийн сантай даатгалын компани боллоо.

Салбартаа хамгийн өндөр өсөлтийг буюу 20 хувийн өсөлтийг үзүүлэв

Салбартаа хамгийн өндөр өсөлтийг үзүүлэв