Удирдлагын баг

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Буянцогт БАТ

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Дарга

Батбаяр Эрдэнэбаатар

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн

Ариунсайхан Алтанхуяг

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн

Мэдраа БОЛОД

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Амаржаргал БАЙГАЛЬМАА

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

УДИРДЛАГЫН БАГ

Банзрагч ТҮВШИН

Ерөнхий Захирал

Соронзонболд АНУУЖИН

Гүйцэтгэх Захирал

Пионер НАРАНЧИМЭГ

Санхүү Удирдлага, Хүний Хөгжлийн Газрын Захирал

Чулуунбаатар БАТТҮШИГ

Бизнес Хөгжил, Андеррайтингийн Удирдлагын Газрын Захирал

Энэсүрэн ЧИНБААТАР

Нөхөн Төлбөрийн Газрын Захирал

Эрдэнэбат АРИУН-ЭРДЭНЭ

Байгууллагын Даатгалын Газрын Захирал

Дамысхан БЕЙБИТ

Хамтын Ажиллагаа, Салбарын Удирдлагын Газрын Захирал

Мөнхжаргал Дагийроозой

Байгууллагын Даатгалын Борлуулалтын Хэлтсийн Захирал