МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ДААТГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛАМ ОЙРТСООР

ДААТГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛАМ ОЙРТСООР


МИГ даатгал ХХК иргэд даатгуулагчдадаа үйлчилгээгээ улам ойртуулан үйлчилгээ авахад хялбар болголоо. Та цаг хугацаа, орон зайнаас үл хамааран даатгуулах онлайн даатгалын нэвтрүүлэхээс гадна, 7575-6000 дугаарт залган даатгалын бүх төрлийн үйлчилгээг авах боломжтой

МИГ даатгал ХХК даатгуулагчдынхаа хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн тээврийн хэрэгслийн даатгалын урамшуулал, гарын бэлэгтээ машины тос тосолго, авто үйлчилгээг үзүүлэх АКУМА, ESSO төвүүдээр хөнгөлөлттэй үйлчлүүлэх эрхийн бичиг өгч Улаанбаатар хотын нийт 12 цэгүүдээр таны машины оношилгоо, тос тослох материалын үйлчилгээ худалдааг хийж үйлчлэхээр хамтран ажиллаж байна.