МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ШАМБАЛА 2056 ТӨСЛИЙН

ШАМБАЛА 2056 ТӨСЛИЙН


Дорноговь аймгийн Эрдэнэ суманд буюу Улаанбаатар хотоос 584 км-ийн зайд Дорнын их говьд “Шамбала 2056” нэртэй говьд ногоон бүс байгуулж, сэргээгдэх эрчим хүч, ухаалаг хүнс, хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлалд суурилсан эдийн засагтай инженерийн суурин байгуулах зорилттой нэгэн төсөл хэрэгжиж байгаа билээ.


Миг даатгал ХХК нь цөлжилтөд өртсөн бүс нутгийг ногоон бүс болгох үйл ажиллагаанд хамтран оролцож Харилцагч байгууллагынхаа нэрийн өмнөөс мод тарих эх үйлсэд өөрсдийн хувь нэмрээ оруулан ажиллаж байна.#MIGdaatgal
#MIGinsurance
#ЧухалБүхнээ
#ЧухалБүхнээХамгаал
#Шамбала2056
#Shambala2056