Чанарын бодлого

ЗАНАРЫН ЗОРИЛТ


МИГ Даатгал компани нь 2017онд ISO 9001:2015 чанарын удирдлагын тогтолцоог амжилттай хэрэгжүүлж одоог хүртэл тасралтгүй сайжруулан үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

  • Сонирхогч талууд болох хувьцаа эзэмшигч, даатгуулагч, харилцагч, ажиллагсдын шаардлагад нийцсэн, сэтгэл ханамжид хүрсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрэглэгчдэд санал болгон ажиллаж байна.явуулах болно.
  • Олон улсын энэхүү стандартыг хэрэгжүүлэхдээ холбогдох баримтжуулсан мэдээллийг чанд мөрдөж, үйлчилгээний болон мэргэжлийн ёс зүйг баримталж ажиллана.
  • Бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хэрэгжүүлэх нөөцийн хөгжлийг дэмжиж, хүний нөөцийн бодлого боловсруулан тохиромжтой, үр бүтээлтэй байдлыг тасралтгүй сайжруулан ажиллана.
  • Даатгалын бизнес нь итгэл дээр суурилсан нэр хүндтэй, төрийн зохицуулалт дор явагддаг, гэрээгээр хүлээсэн үүрэг нь урт хугацаатай байдаг учраас бид бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ тасралтгүй, тогтвортой, хариуцлагатай, хяналттай, өрсөлдөх чадвартай байлгахыг эрхэмлэн тасралтгүй сайжруулна.
  • Бид нийгэм, улс төр, эдийн засаг, санхүүгийн гэх мэт гадаад орчны өөрчлөлтийг мэдэрч, мэдлэг болгон боловсруулж, бүтээгдэхүүн үйлчилгээндээ туршлага, дэвшлийг өөриймсүүлэн тусгаж ажиллан

Screen Shot 2020-11-23 at 1.39.20 PM.png