НӨХӨН ТӨЛБӨР

7575-6000

Шийдвэрлэх үе шат

nuhun tulbur2.png

ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ

Нарны зам дагуу төв замын цагдаагийн зүүн талд Миг даатгал гэсэн цэнхэр шилэн барилгын 1-р давхарт

Ажлын өдрүүдээр өглөө 09:00-18:00

 1. Даатгалын гэрээ эх хувь
 2. Хоёр жолоочийн жолооны үнэмлэх тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ
 3. Хохирлын үнэлгээний тайлан
 4. Хохирогчийн тээврийн хэрэгсэл байгууллагын өмчлөлд байдаг бол тус байгууллагаас нөхөн төлбөр хэний дансруу орохыг шийдсэн албан бичиг
 5. Шаардлагатай тохиолдолд эрх бүхий албан тушаалтны акт
 6. Осолд холбогдсон хоёр жолоочийн өөрийн биеэр ирэх
 1. Даатгалын гэрээ
 2. Орон сууцны гэрчилгээ
 3. Өмчлөгчийн иргэний үнэмлэх
 4. Орон сууцны конторын акт
 5. Зээлийн гэрээ
 6. Барьцааны гэрээ
 7. Хохирлын үнэлгээ
 1. Даатгалын гэрээ
 2. Төрсний гэрчилгээ
 3. Эмнэлэг эмчилгээний зардлын баримт эх хувиар
 4. Нарийвчилсан шинжилгээ эх хувиар/MRI,КТГ г.м/
 5. Амбулаторийн карт
 6. Эмнэлгийн магадалгаа