Худалдааны зээлийн даатгал

Даатгалын зүйл

  • Худалдан авагч даатгуулагчид төлөх ёстой авлагуудаа даатгалын тохиолдол учирсны улмаас төлж чадаагүй шалтгаанаар даатгуулагчийн бизнесийн үйл ажиллагаанаас хохирол хүлээх эрсдэлтэй холбогдох түүний санхүүгийн ашиг сонирхол байна.

Даатгалын үндсэн эрсдэл

  • 1. Даатгалын гэрээнд заасан Хүлээлгийн хугацаа дуусахад даатгагдсан Авлагууд бүрэн эсхүл аль нэг хэсэг нь төлөгдөөгүй хэвээр үлдэх;
  • 2. Шүүхээс Худалдан авагчийг төлбөрийн чадваргүй гэж зарлах тухай хууль зүйн хувьд хүчин төгөлдөр тодорхойлолт/шийдвэр гаргаж тухайн Худалдан авагчид дампууруулах процедуруудаас хэрэглэх (Монгол Улсын холбогдох хүчин төгөлдөр хууль тогтоомжийн дагуу) өдрийн байдлаар даатгагдсан Авлага нь бүрэн эсхүл хэсэгчлэн төлөгдөөгүй үлдсэн байх;
  • 3. Дараах нөхцөл болзол хангагдсан нөхцөлд Даатгуулагч нь төлбөр амжилттай төлөгдсөн эсэхээс үл хамааран даатгагдсан Хугацаа хэтэрсэн авлагуудыг Худалдан авагчаар төлүүлэхтэй холбоотой зардал гаргах. Үүнд:
  • 3.1 Дээрх зардлыг Даатгуулагч нь Даатгагчтай урьдчилан бичгээр тохиролцсон байх;
  • 3.2 Төлүүлж буй Авлагууд нь даатгалын хугацаанд үүссэн байх ба Даатгагчаас Зээлийн шугам тогтоодог эсхүл тогтоосон Худалдан авагчаар төлүүлсэн байх.

Даатгалын хураамж

Даатгалын мэргэжилтэнтэй холбогдох

Бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу утсаар болон имэйлээр тантай холбогдох тул мэдээллээ үнэн зөв бөглөнө үү

Холбогдолтой бүтээгдэхүүн

belen mungu unet tsaas.png

Бэлэн мөнгө, үнэт цаас баримт бичгийн даатгал

Бэлэн мөнгө, үнэт цаас баримт бичгийн даатгал

Дэлгэрэнгүй ->
tulbur tasaldal.png

Төлбөр тасалдлын даатгал

Дэлгэрэнгүй ->
zeeliin ersdel.png

Зээлийн эрсдэлийн даатгал

Дэлгэрэнгүй ->
global-shipping.png

Экспортын зээлийн эргэлтийн бүтээгдэхүүн

Дэлгэрэнгүй ->