ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ДААТГАЛ

Юу даатгуулах вэ? М ангиллын тусгай зориулалтын ажил гүйцэтгэдэг тээврийн хэрэгсэл

ДААТГАЛЫН ХАМГААЛАЛТ

Хөдөлгөөнд оролцож байх үеийн эрсдэл:

 1. Зам тээврийн осол;
 2. Онхолдох, хоорондоо мөргөлдөх, биет зүйл мөргөх, шарваж гулсах;
 3. Ухрах, зогсох, байрлуулах үйлдэл хийх үед учрах хохирол;
 4. Газрын нуралт, хөрс чулууны нуралт, цөмрөлтөд өртөх;
 5. Байгалийн эрсдэл;

Автограж, зогсоол, талбайд хадгалагдах үеийн эрсдэл:

 1. Гаднын бүх төрлийн эх үүсвэрээс үүдэлтэй гал түймэр;
 2. Тэсрэлт дэлбэрэлт;
 3. Барилгаас үүдэлтэй эрсдэл: Зогсоол талбай гражид зогсож байх үеийн;
 4. Барилгын нуралт, элдэв зүйл дээрээс унах,
 5. Байгалийн эрсдэл;
Тусгай зориулалт.jpg

НӨХӨН ТӨЛБӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

1.

Нөхөн төлбөрийн зөвлөгөө

2.

Шуурхай дуудлагын үйлчилгээ

3.

Нөхөн төлбөрийн материалыг цахим хэлбэрээр авах

4.

Хохирол гарсан үед нөхөн төлбөр олгох

Ачигдсан байх үед гарах эрсдэл:

 1. Тээвэрлэлтийн явцад тээвэрлэж буй автомашины техникийн гэнэтийн ослын улмаас даатгалын зүйлд учрах хохирол;
 2. Тээврийн замын нөхцөлөөс шалтгаалж машин механизм гулгах, шарвах, онхолдох зэргээс шалтгаалж даатгалын зүйлд учрах хохирол.

Нэмэлт эрсдэл /нэмэлт хураамжтай/:

 1. Операторын буруутай үйлдлээс үүссэн эрсдэл;
 2. Бусдын нөлөөгөөр эвдэрч гэмтэх эрсдэл;
 3. Гуравдагч этгээдийн санамсаргүй болон санаатай үйлдлээс учрах эрсдэл

ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭГ ХЭРХЭН ТОГТООХ ВЭ?

Тээврийн хэрэгслийн зах зээлийн үнээр даатгалын үнэлгээг тогтооно.

Хүнд даац.jpg

Даатгалын мэргэжилтэнтэй холбогдох

Бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу утсаар болон имэйлээр тантай холбогдох тул мэдээллээ үнэн зөв бөглөнө үү

Холбогдолтой бүтээгдэхүүн

hund daats.png

ХҮНД ДААЦЫН ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

Хүнд даацын тээврийн хэрэгслээ даатгуулахдаа бусад тээврийн хэрэгслүүдээс өөрөөр тусгайлсан эрсдэлүүдээр даатгуулдаг.

Дэлгэрэнгүй ->
dotood tewer.png

ДОТООД АЧАА ТЭЭВРИЙН ДААТГАЛ

Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр тээвэрлэгдэж буй бүх төрлийн ачаа барааг даатгуулна.

Дэлгэрэнгүй ->
gadaad achaa tewwer.png

ГАДААД АЧАА ТЭЭВРИЙН ДААТГАЛ

Монгол улсаас гадаад орнуудад, гадаад орнуудаас Монгол улсад, Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээгүүр дамжин өнгөрч буй болон гадаад орнуудын нутаг дэвсгэр дээгүүр тээвэрлэгдэж буй ачаа барааг даатгуулна.

Дэлгэрэнгүй ->