ЕРӨНХИЙ ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Байгууллагын явуулж буй үйл ажиллагаа, биет зүйл, үйлчилгээний нөлөөгөөр гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгө, амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учруулсан тохиолдолд нөхөн төлдөг бүтээгдэхүүн юм.

ДААТГАЛЫН ХАМГААЛАЛТ

  1. Даатгуулагчийн ажиллах орчин нөхцөлд гарах гэнэтийн осол аваараас болж гуравдагч этгээдэд хохирол учрах
  2. Даатгуулагчийн үйл ажиллагаандаа ашиглаж байгаа техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн эвдрэл тасалдлаас гуравдагч этгээдэд хохирол учрах
  3. Даатгуулагчийн ажилтны хариуцлагагүй байдлын улмаас гуравдагч этгээдэд хохирол учрах

ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭГ ХЭРХЭН ТОГТООХ ВЭ?

Даатгалын үнэлгээг тухайн байгууллагын цар хүрээ, үйл ажиллагааны чиглэлээс хамааран талууд харилцан тохиролцоно.

Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал.png

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

1.

Нөхөн төлбөрийн зөвлөгөө

2.

Хохирол гарсан үед нөхөн төлбөр олгох

3.

Шүүхээр шийдвэрлүүлэхтэй холбогдон гарах зардал

Даатгалын мэргэжилтэнтэй холбогдох

Бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу утсаар болон имэйлээр тантай холбогдох тул мэдээллээ үнэн зөв бөглөнө үү

Холбогдолтой бүтээгдэхүүн

mergejiliin hariutslaga.png

МЭРГЭЖЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Байгууллагын мэргэжлийн ажилтнууд ажил үүргээ гүйцэтгэх явцдаа мэргэжлийн алдаа гаргасны улмаас гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгө, амь нас, эрүүл мэндэд учирсан хохирлыг нөхөн төлөх даатгал юм.

Дэлгэрэнгүй ->
Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал.png

АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Байгууллагын албан хаагчид ажил үүргээ гүйцэтгэх хугацаандаа мэргэжлийн онцлогоос шалтгаалан эрсдэлд орсон тохиолдолд нөхөн төлбөрийг ажил олгогчийн өмнөөс төлдөг даатгалын бүтээгдэхүүн юм.

Дэлгэрэнгүй ->
teewerlegchiin.png

ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Бүх төрлийн тээврийн хэрэгслээр бусдын ачаа тээшийг тээвэрлэх, ачиж буулгах явцдаа тээвэрлэгчийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас тээвэрлэж буй ачаандаа учруулсан хохирлыг нөхөн төлөх ач холбогдолтой бүтээгдэхүүн юм.

Дэлгэрэнгүй ->