ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Бүх төрлийн тээврийн хэрэгслээр бусдын ачаа тээшийг тээвэрлэх, ачиж буулгах явцдаа тээвэрлэгчийн буруутай үйл ажиллагааны улмаас тээвэрлэж буй ачаандаа учруулсан хохирлыг нөхөн төлөх ач холбогдолтой бүтээгдэхүүн юм.

ДААТГАЛЫН ХАМГААЛАЛТ

  1. Зам тээврийн осол гарч ачаа тээшинд учрах хохирол.
  2. Ачаа тээшийг тээвэрлэлтэд бэлдэж байх үед тээвэрлэгчийн буруутай үйл ажиллагаанаас гарсан гэнэтийн осол аваараас учирсан хохирол

Хэн даатгуулах вэ?

Бусдын эд хөрөнгийг тээвэрлэдэг аж ахуйн нэгж байгууллагууд

ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭГ ХЭРХЭН ТОГТООХ ВЭ?

Даатгалын үнэлгээг тээвэрлэгч байгууллагын тээвэрлэлтийн цар хүрээ, чиглэл болон барааны үнэ болон онцлогоос хамааруулан харилцан тохиролцож тогтооно.

Тээвэрлэгчийн хариуцлагын даатгал 1.jpg

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

1.

Нөхөн төлбөрийн зөвлөгөө

2.

Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмж

3.

Хохирлыг багасгах үйл ажиллагааны зардал

4.

Хохирол гарсан үед нөхөн төлбөр олгох

Даатгалын мэргэжилтэнтэй холбогдох

Бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу утсаар болон имэйлээр тантай холбогдох тул мэдээллээ үнэн зөв бөглөнө үү

Холбогдолтой бүтээгдэхүүн

mergejiliin hariutslaga.png

МЭРГЭЖЛИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Байгууллагын мэргэжлийн ажилтнууд ажил үүргээ гүйцэтгэх явцдаа мэргэжлийн алдаа гаргасны улмаас гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгө, амь нас, эрүүл мэндэд учирсан хохирлыг нөхөн төлөх даатгал юм.

Дэлгэрэнгүй ->
Ажил олгогчийн хариуцлагын даатгал.png

АЖИЛ ОЛГОГЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Байгууллагын албан хаагчид ажил үүргээ гүйцэтгэх хугацаандаа мэргэжлийн онцлогоос шалтгаалан эрсдэлд орсон тохиолдолд нөхөн төлбөрийг ажил олгогчийн өмнөөс төлдөг даатгалын бүтээгдэхүүн юм.

Дэлгэрэнгүй ->
mergejiliin hariutslaga.png

ЕРӨНХИЙ ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Байгууллагын явуулж буй үйл ажиллагаа, биет зүйл, үйлчилгээний нөлөөгөөр гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгө, амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учруулсан тохиолдолд нөхөн төлдөг бүтээгдэхүүн юм.

Дэлгэрэнгүй ->