ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

Гэнэтийн санамсаргүй ослын улмаас даатгуулагчийн амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учирсан тохиолдолд гарах санхүүгийн эрсдэлийг нөхөн төлөх зорилготой даатгалын үйлчилгээ юм.

ДААТГАЛЫН ХАМГААЛАЛТ

  1. Байгалийн бүх төрлийн эрсдэлүүд
  2. Үйлдвэрлэл, техникийн холбогдолтой эрсдэлүүд
  3. Ахуйн холбогдолтой эрсдэлүүд
  4. Мал, амьтдын нөлөөнөөс үүдэх эрсдэлүүд
  5. Гуравдагч этгээдээс үүсэх эрсдэлүүд
  6. Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэлүүд

ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭГ ХЭРХЭН ТОГТООХ ВЭ?

Даатгуулагч байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл, албан хаагчийн өдөр тутмын үүргээс хамаараад үнэлгээг харилцан тохиролцоно.

ГОД2.jpg

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

1.

Нөхөн төлбөрийн зөвлөгөө

2.

Эмчилгээ, эм тарианы төлбөр

3.

Хөдөлмөрийн чадвар алдсан хувиар нөхөн төлбөр олгох

4.

Хөдөлмөр эрхлээгүй өдрүүдэд нөхөн төлбөр олгох

Даатгалын мэргэжилтэнтэй холбогдох

Бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу утсаар болон имэйлээр тантай холбогдох тул мэдээллээ үнэн зөв бөглөнө үү

Холбогдолтой бүтээгдэхүүн

emchilgeenii zardal.png

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ

Эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдаж, өвчний оношийг эрт тодорхойлж, үнэ төлбөргүй эмчлүүлэх боломжийг MIG Health даатгалын бүтээгдэхүүн олгодог тул бусад бүтээгдэхүүнээс ялгарах ач холбогдолтой. Мөн даатгуулагчийн ажилллагсдын болон гэр бүлийн гишүүдийн …

Дэлгэрэнгүй ->