МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ЭССЭ БИЧГИЙН УРАЛДААН

ЭССЭ БИЧГИЙН УРАЛДААН


Бид “ЭРСДЭЛГҮЙ ИРЭЭДҮЙ” сэдэвт хичээлийг улс орон даяар буюу 21 аймгийн Улаанбаатар хотын 9 дүүргүүдийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын 5000 гаруй хүүхдүүдийн дунд амжилттай зохион байгуулан ажилласан.

Энэхүү хичээлд хамрагдсан болон цахим хичээлийг үзсэн хүүхэд бүрд ЭССЭ БИЧГИЙН УРАЛДААН маань нээлттэй байгаа шүү.

Цахим хичээл үзэх: https://fb.watch/hR2_samlRr/

Хугацаа: 1 сарын 20 хүртэл
Эссэ илгээх хаяг: erdelgui.ireedui@mig.mn

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ