МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОЛТ

Mig cares
НӨХӨН ТӨЛБӨР ОЛГОЛТ


Таны төлсөн даатгалын хураамж өнгөрсөн сард буюу 3 сарын 1-ээс 3 сарын 31 ний хооронд Эрсдэл тулгарсан 1,365 харилцагчийн эрсдэлгүй болгоход тусалсан байна.

Нэг нь нийтийн төлөө
Нийт нь нэгний төлөө

Эрсдэл тулгарсан 1,365 харилцагчдын 1,328,181,988 төгрөгийн нөхөн төлбөрийг дунджаар ажлын 1,5 хоногт түргэн шуурхай шийдвэрлэн олголоо .

nuhun tulbur3.jpg

nuhun tulbur2.jpg

#MigInsurance #Migdaatgal #Чухалбүхнээ #НөхөнТөлбөр #МигДаатгал

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ