МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

МИГ ДААТГАЛ ТЭРГҮҮЛЛЭЭ

МИГ ДААТГАЛ ТЭРГҮҮЛЛЭЭ

2021 оны 3-р улирлын дараах байдлаар даатгалын салбарын санхүүгийн голлох үзүүлэлт болох ЦЭВЭР ХУРААМЖИЙН ОРЛОГО-р салбартаа тэргүүллээ. Мөн даатгуулагч та бүхэндээ ойр үйлчилгээ үзүүлэхээр Монгол Улсын 21 аймаг 330 суманд даатгалын үйлчилгээг 500 гаран ажилтан, төлөөлөгчийн хамт үзүүлсэн нь орон нутгийн зах зээлийн 1/4-г буюу 25 хувийг дангаар эзэлж байгаа бахдам үзүүлэлт юм. Бид цаашдаа даатгалын үйлчилгээг илүү хурдан шуурхай, мэргэжлийн, ёс зүйтэй хүргэхэд бүхий л чадлаа дайчлан ажиллах болно.

Artboard 1.jpg

Artboard 3.jpg

Artboard 2.jpg

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ