МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЦОО ШИНЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЦОО ШИНЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Даатгалын салбарын тэргүүлэгч компани МИГ Даатгал болон технологийн салбарт тэсрэлт хийж буй Clinica / Клиника компани нь урт хугацааны хамтын ажиллагааны хүрээнд эрүүл мэндийн даатгалын цогц үйлчилгээ, нэн ялангуяа даатгуулагч та бүхэн эрсдэлтэй үед эмнэлэг оролгүй зайнаас эрүүл мэндийн үйлчилгээ, оношлогоо авах боломж бүхий Telemedicine үйлчилгээнд хамрагдахаар боллоо.

Цоо шинэ эрүүл мэндийн даатгалын цогц үйлчилгээ удахгүй...

#EruulMend #Daatgal #MedicalInsurance #insurance #DigitalInsurance #Clinica #MIG

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ