Гэнэтийн ослын даатгал
Тээврийн хэрэгслийн даатгал
Эд хөрөнгийн даатгал
Бусад
joloochin alban juram.png

ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛ

“Жолоочийн хариуцлагын даатгал” нь зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үеийн аливаа осол аваарын улмаас бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд учирсан хохирлыг барагдуулах бусдын төлөө даатгалын үйлчилгээ юм.

Дэлгэрэнгүй ->
joloochiin hariutslaga.png

ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үеийн осол аваарын улмаас гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгө, амь нас эрүүл мэндийн өмнө хүлээх хариуцлага. Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үнэлгээний хэмжээнээс давсан хэсэгт үйлчилнэ.

Дэлгэрэнгүй ->
TUGULDUR.png

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

Тээврийн хэрэгслийн даатгалын хамгаалалт нь бүтээгдэхүүний төрөл болон хамаарах эрсдэлээс хамааран харилцан адилгүй байдаг.

Дэлгэрэнгүй ->