ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үеийн осол аваарын улмаас гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгө, амь нас эрүүл мэндийн өмнө хүлээх хариуцлага. Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үнэлгээний хэмжээнээс давсан хэсэгт үйлчилнэ.

ДААТГАЛЫН ХАМГААЛАЛТ

Даатгуулагч тээврийн хэрэгслээр зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үедээ гуравдагч этгээдийн амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд учруулсан хохирол

ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГА.jpg

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

1.

Нөхөн төлбөрийн зөвлөгөө

2.

Шуурхай дуудлагын үйлчилгээ

3.

Нөхөн төлбөрийн материалыг цахим хэлбэрээр авах

4.

Хохирол гарсан үед нөхөн төлбөр олгох

Даатгалын мэргэжилтэнтэй холбогдох

Бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу утсаар болон имэйлээр тантай холбогдох тул мэдээллээ үнэн зөв бөглөнө үү

Холбогдолтой бүтээгдэхүүн

joloochin alban juram.png

ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛ

“Жолоочийн хариуцлагын даатгал” нь зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үеийн аливаа осол аваарын улмаас бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд учирсан хохирлыг барагдуулах бусдын төлөө даатгалын үйлчилгээ юм.

Дэлгэрэнгүй ->
TUGULDUR.png

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

Тээврийн хэрэгслийн даатгалын хамгаалалт нь бүтээгдэхүүний төрөл болон хамаарах эрсдэлээс хамааран харилцан адилгүй байдаг.

Дэлгэрэнгүй ->