ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ДААТГАЛ

Тээврийн хэрэгслийн даатгалын хамгаалалт нь бүтээгдэхүүний төрөл болон хамаарах эрсдэлээс хамааран харилцан адилгүй байдаг.

ДААТГАЛЫН ХАМГААЛАЛТ

Тээврийн хэрэгслийн даатгал нь замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл болон машинд тань таамаглаагүй нөхцөлүүд буюу байгалийн гамшиг, галын аюул, хулгай, гуравдагч этгээдийн санаатай болон санамсар болгоомжгүй үйлдлээс учруулсан хохирол, зогсоолд байх үед таны тээврийн хэрэгсэлд хохирол учирвал тус даатгалаар нөхөн төлүүлэх боломжтой байдаг.

ТХД 1.jpg

ҮНДСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

1.

Нөхөн төлбөрийн зөвлөгөө

2.

Шуурхай дуудлагын үйлчилгээ

3.

Нөхөн төлбөрийн материалыг цахим хэлбэрээр авах

4.

Хохирол гарсан үед нөхөн төлбөр олгох

Даатгалын мэргэжилтэнтэй холбогдох

Бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу утсаар болон имэйлээр тантай холбогдох тул мэдээллээ үнэн зөв бөглөнө үү

Холбогдолтой бүтээгдэхүүн

joloochin alban juram.png

ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН АЛБАН ЖУРМЫН ДААТГАЛ

“Жолоочийн хариуцлагын даатгал” нь зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үеийн аливаа осол аваарын улмаас бусдын амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгөнд учирсан хохирлыг барагдуулах бусдын төлөө даатгалын үйлчилгээ юм.

Дэлгэрэнгүй ->
joloochiin hariutslaga.png

ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үеийн осол аваарын улмаас гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгө, амь нас эрүүл мэндийн өмнө хүлээх хариуцлага. Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үнэлгээний хэмжээнээс давсан хэсэгт үйлчилнэ.

Дэлгэрэнгүй ->