ЖОЛООЧИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ДААТГАЛ

Зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үеийн осол аваарын улмаас гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгө, амь нас эрүүл мэндийн өмнө хүлээх хариуцлага. Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын үнэлгээний хэмжээнээс давсан хэсэгт үйлчилнэ.

Даатгалын зүйл

  • Даатгуулагчийн тээврийн хэрэгсэл жолоодох үедээ гуравдагч этгээдийн ашиг сонирхлын төлөө түүний амь нас, эрүүл мэнд, эд хөрөнгийн өмнө хүлээх хариуцлага нь даатгалын зүйл байна.

Даатгалын үндсэн эрсдэл

  • Даатгуулагч тээврийн хэрэгслээр зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үедээ гуравдагч этгээдийн амь насанд учруулсан хохирол
  • Даатгуулагч тээврийн хэрэгслээр зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үедээ гуравдагч этгээдийн эрүүл мэндэд учруулсан хохирол
  • Даатгуулагч тээврийн хэрэгслээр зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцох үедээ гуравдагч этгээдийн эд хөрөнгөнд учруулсан хохирол
  • 24 цагийн шуурхай албаны үйлчилгээ
  • Хохирлын материал бүрдүүлэлт
  • Хохирлын үнэлгээний зардал
  • Зам тээврийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг, зөрчлийн асуудлаар даатгуулагчид эрх зүйн туслалцаа үзүүлж зөвлөгөө өгнө.
  • Өмгөөлөгчийн хөлс
  • Шүүхийн зардал

Даатгалын хураамж

Даатгалын мэргэжилтэнтэй холбогдох

Бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу утсаар болон имэйлээр тантай холбогдох тул мэдээллээ үнэн зөв бөглөнө үү

Холбогдолтой бүтээгдэхүүн

Мэргэжлийн хариуцлагын даатгал

Дэлгэрэнгүй ->

Түрээслэгчийн хариуцлагын даатгал

Дэлгэрэнгүй ->

Нотариатчийн хариуцлагын даатгал

Дэлгэрэнгүй ->

Өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгал

Дэлгэрэнгүй ->