ХУРДАН МОРЬ УНААЧ ХҮҮХДИЙН "ГИЙНГОО" ДААТГАЛ

Уралдаанч хүүхдийн "ГИЙНГОО" даатгал нь даатгуулагч хүүхэд нь хурдан морины уралдааны үед болон даатгалын хугацаанд гэнэтийн осолд өртсөний улмаас амь нас, эрүүл мэндээрээ хохирсон тохиолдолд нөхөн төлбөр олгох даатгалын бүтээгдэхүүн юм.

ЯАГААД "ГИЙНГОО" ДААТГАЛ ГЭЖ...

Үндэсний их баяр наадмын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.2 дах хэсэг, Засгийн газрын 2005 оны 119 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Үндэсний их баяр наадмын хурдан морины уралдааны дүрмийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.2 дах хэсэгт зааснаар хурдан морины эзэн, уяач нар “УРАЛДААНЧ ХҮҮХДИЙГ ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛД ЗААВАЛ ХАМРУУЛСАН” байх эрх зүйн зохицуулалтын хүрээнд нийцүүлэн, “САНХҮҮГИЙН ЗОХИЦУУЛАХ ХОРОО”-ны зөвшөөрлийн дагуу “МОНГОЛЫН МОРИН СПОРТ, УЯАЧДЫН ХОЛБОО”-той хамтран унаач хүүхдүүдэд “Хурдан морь унаач хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал”-ын гэрээ байгуулж байна.

Гийнгоо 1.jpg

Даатгалын хамгаалалт

 • Улсын болон орон нутгийн шинж чанартай морины уралдаан, түүний бэлтгэл, сунгаан, хурдан морь сойх, тарлах үеийн гэнэтийн осол;
 • Хүчит салхи, цасан ба шороон шуурга, цочир хүйтрэлт, хүйтэн бороо, үер усны аюул, газар хөдлөлт, хөрсний нуралт, гулгалт, цөмрөлт, аянга, ой, хээрийн түймэр зэрэг байгалийн эрсдэлийн улмаас гэнэтийн осолд өртөх;
 • Юманд цохиулах, хавчигдах, хавчуулах, хальтрах, унах, түлэгдэх, хөлдөх, осгох, наранд цохиулах, угаартах, хоолны хордлого, хорт хий, эмийн зүйл, ургамалд хордох, амьтан шавьжинд өртөх зэрэг ахуйн эрсдэл;
 • Мал маллагаа, амьтдын нөлөөллийн улмаас мал, амьтнаас унах, чирэгдэх, малд дайруулах, өшиглүүлэх, тийрүүлэх, хазуулах зэргээр гэнэтийн осолд өртөх;
 • Автомашин, мотоцикл, унадаг дугуй, механик тээврийн хэрэгсэл, төмөр зам, агаарын болон усан замын тээврийн хэрэгслээр зорчих явцад тухайн тээврийн хэрэгсэл онхолдох, мөргөлдөх, шүргэлцэх, шарвах, унах, живэх зэрэг техниктэй харьцах, ашиглах үед гэнэтийн осолд өртөх;
 • Зам тээврийн ослын улмаас гэнэтийн осолд өртөх.

Нөхөн төлбөрийн нөхцөл

 1. Даатгалын баталгаа;
 2. Уралдаанч хүүхдийн төрсний гэрчилгээ эсхүл иргэний үнэмлэх;
 3. Уралдаанч хүүхдийн хууль ёсны төлөөлөгчийн нөхөн төлбөрийн мэдүүлгийн маягт /Даатгагчаас авч бөглөнө/;
 4. Уралдаанч хүүхдийн хууль ёсны төлөөлөгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар;
 5. Хийлгэсэн эрчимт эмчилгээ болон тээврийн зардлын /шатахууны, зорчих тасалбар/ и-баримт;
 6. Эмнэлгийн байгууллагын магадалгаа, тодорхойлолт;
 7. Хагалгаанд орох эмнэлгийн байгууллагын нэхэмжлэх, төлбөрийн баримт.

Шаардлагатай тохиолдолд:

 • Тахир дутуу, хөгжлийн бэрхшээлтэй болсныг нь эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс 70 болон түүнээс дээш хувь гэж тогтоосон акт.
 • Даатгагдагч хүүхэд нас барсан бол нас барсны гэрчилгээ, эмнэлгийн магадалгаа.

 • Даатгагдагч хүүхэд даатгалын тохиолдлын улмаас эмнэлгийн үйлчилгээ авсан, хэвтэн эмчлүүлсэн бол түүний өвчтөний түүх, эмчийн тодорхойлолтыг үндэслэн нөхөн төлбөр олгоно.
 • Сахиурын зардлыг олгохдоо сахисан хоногийг эмчийн тодорхойлолт, өвчний онош, эмчилгээг үндэслэнэ.
 • Даатгагдагч хүүхэд тахир дутуу, хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон бол эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссийн тогтоосон хувийг үндэслэн нийт үнэлгээнээс хувь тэнцүүлэн тооцож олгоно.
 • Даатгалын гэрээний 8.2, эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссийн тогтоосон хувиар тооцсон дүнгийн аль өндөрөөр нь олгоно.
 • Нийт нөхөн төлбөрийн дүн нь даатгалын нийт үнэлгээнээс хэтрэхгүй байна.
 • Яаралтай хагалгаанд орох болсон тохиолдолд хагалгаанд орох эмнэлгийн байгууллагын нэхэмжлэхийг үндэслэн хагалгааны зардлыг гэрээний 8.2-р заалтын дагуу олгоно. Хагалгааны дараа хагалгаа хийсэн тухай эмнэлгийн тодорхойлолтыг Даатгагчид өгнө.
 • Даатгагч шаардлага хангасан нөхөн төлбөрийн материалыг бүрэн хүлээн авснаас хойш нөхөн төлбөрийг ажлын 5 өдрийн дотор шийдвэрлэнэ.
 • Даатгалын тохиолдолтой холбоотой эрх бүхий байгууллагуудаас материал хүлээгдэх, нэмэлт материал шаардагдсан тохиолдолд нөхөн төлбөр шийдвэрлэгдэх хугацааг сунгаж болно.
 • Гуравдагч этгээдийн буруутай үйлдлийн улмаас учирсан хохирлыг Даатгагч нөхөн төлөх ба уг хохирлыг буруутай этгээдээс нэхэмжлэх эрх Даатгагчид шилжинэ.
 • Нөхөн төлбөрийг Нийгмийн даатгалын хөнгөлөлт, төлбөртэй давхцуулан олгохгүй.
 • Нийгмийн даатгалын болон Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлөх төлбөр, хөнгөлөлтөөс давсан хэсэгт үйлчилнэ.

 • Гэрээнд заагдаагүй нөхцөл, эрсдэлийн улмаас гарсан хохирол.
 • Даатгагдагч хүүхэд, эсхүл түүний хууль ёсны төлөөлөгч нь санаатайгаар хохирол учруулсан буюу хохирол гарах орчин нөхцөлийг бүрдүүлсэн.
 • Даатгал хийлгэх болон нөхөн төлбөртэй холбоотой бичиг баримтыг хуурамчаар бүрдүүлсэн, худал мэдээлэл өгсөн.
 • Эмчилгээнд шаардлагагүй буюу даатгалын тохиолдлын улмаас хүүхдэд учирсан бэртэл гэмтлийг эмчлэхтэй холбоогүй эм тариа, эмчилгээний зардал;
 • Даатгалын тохиолдол мөн эсэх нь нотлогдоогүй бол;
 • Даатгагдагч хүүхэд согтууруулах ундаа, мансууруулах бодис, сэтгэцэд нөлөөлөх эм бэлдмэл хэрэглэсэн үед үүссэн хохирол;
 • Ердийн болон архаг хууч өвчин, бүх төрлийн халдварт өвчин, хавдрын өвчлөл, сэтгэцийн эмгэгээс үүдсэн хохирол, нөхөн сэргээх сувиллын зардал;
 • Эмчийн заавар, бичиггүйгээр эм, бэлдмэл хэрэглэснээс үүссэн хохирол;
 • Даатгагдагч хүүхэд нь олон нийтийг хамарсан жагсаал, цуглаан, үймээн самуунд оролцож яваад осол гэмтэл авсан бол;
 • Амиа хорлолт, сураггүй алга болсон;
 • Байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлээс шалтгаалан олон нийтийг хамарсан байгалийн гамшиг тохиолдох үеийн хохирол;
 • Даатгагдагч хүүхэд даатгуулахаас өмнө учирсан ослын улмаас олсон гэмтлийн урхаг, хор нөлөөг эдгээх, сэргийлэх үүднээс дахин эмчилгээ хийлгэж эмнэлэгт хэвтсэн, амбулатори болон гэрээр эмчлүүлсэн бол;
 • Сонсголын аппарат, нүдний шил зэрэг нэмэлт хэрэглэгдэхүүний зардал хамаарахгүй;
 • Хохирлыг буруутай этгээдээр нөхөн төлүүлсэн эсвэл төлүүлэхээр шүүхийн шийдвэр гарсан бол уг шийдвэрт заасан хэмжээгээр;
 • Даатгуулагч ослын талаар Даатгагч болон бусад холбогдох газруудад 72 цагийн дотор (хүндэтгэн үзэх шалтгаантай бол шалтгаанаа батлах) мэдэгдээгүй, бодит байдлын талаар акт дүгнэлт хийлгээгүй;
 • Үндэсний морин уралдааны морь унаач хүүхдийн хамгаалалтын хувцас, морины хэрэгсэлд тавигдах шаардлагыг хангаагүй байх үеийн эрсдэлээс үүссэн хохирол,
 • Монгол Улсын Засгийн Газрын 2019 оны 01 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 57 дугаар тогтоолыг зөрчсөн буюу жилийн 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс 05 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд хурдан морины уралдаан, сунгаа, үсэргээнд оролцсон;
 • Авто, тулааны спортоор хичээллэх үеийн хохирол;
 • Ахуйн хоолны хордлого.
 • Гэр бүлийн гишүүн, хамаатан, төрлийн хүн болон бусдад зодуулах, цохиулах, бие махбодид гэмтэл учруулсан зэрэг гуравдагч этгээдийн учруулсан хохирол.

Даатгалын мэргэжилтэнтэй холбогдох

Бүртгүүлсэн мэдээллийн дагуу утсаар болон имэйлээр тантай холбогдох тул мэдээллээ үнэн зөв бөглөнө үү

Холбогдолтой бүтээгдэхүүн

indigo (2).png

ИНДИГО ХҮҮХДИЙН ДААТГАЛ

Индиго даатгал нь хүүхдэд гэнэтийн осол, гэмтэлд тохиолдоход оношлогоо, эмчилгээний зардалд 10 хүртэлх сая төгрөгийн бодит хамгаалалт үзүүлэх хамгийн бага хураамжтай, хамгийн өндөр хамгаалалт бүхий хүүхдийн даатгалын бүтээгдэхүүн юм.

Дэлгэрэнгүй ->
gadaadad zorchigchiin eruul mend.png

ГАДААДАД ЗОРЧИГЧДЫН ЭРҮҮЛ МЭНД ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

Аяллын даатгал нь таныг гадаадын улс оронд зорчиж байх үед үүсэж болох гэнэтийн эрсдэлээс үүдэн гарах санхүүгийн эрсдэлийг хүндрэлгүй сэтгэл амар аялахад зориулагдсан даатгал юм.

Дэлгэрэнгүй ->
genetiin osol.png

"БАДМААРАГ" ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

Гэнэтийн санамсаргүй ослын улмаас даатгуулагчийн амь нас, эрүүл мэндэд хохирол учирсан тохиолдолд гарах санхүүгийн эрсдэлийг нөхөн төлөх зорилготой даатгалын үйлчилгээ юм.

Дэлгэрэнгүй ->
joloochiin genetiin osol.png

ЗОРЧИГЧИЙН ГЭНЭТИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бүх төрлийн нийтийн тээврийн хэрэгслээр зорчин явагч иргэдэд учирч болох эрсдэлээс хамгаалах даатгалын бүтээгдэхүүн юм.

Дэлгэрэнгүй ->