Аяллын даатгал

Даатгалын зүйл:
Монгол улсаас гадаад улс орнуудад 90 хүртэл хоногийн хугацаанд аялан явах үеийн амь нас, эрүүл мэнд нь даатгалын зүйл болно.
Даатгалын эрсдэлүүд:
•    Даатгуулагчийг учирч болзошгүй дараах үндсэн эрсдэлүүдээс даатгана:
a) Гэнэтийн осол;
b) Гэнэтийн өвчлөл.
•    Даатгуулагчийг учирч болзошгүй дараах нэмэлт эрсдэлүүдээс сонгосон багцаас хамааран даатгана:
a) Хуулийн хариуцлага;
b) Ачаа тээш, бичиг баримт алдах;
c) Ачаа тээш, нислэг хоцрох.
Даатгалын хураамж, үнэлгээ ямар байх вэ?

ХамгаалалтStandardClassicMax
Даатгал үйлчлэх бүс нутагАзи*Шенгений улсуудДэлхий дахинд
А. Үндсэн хамгаалалт30,00050,00050,000
Эмнэлгийн тусламж, эмчилгээ үйчилгээ, хүртэл
Б. Олон улсын СОС байгууллагын үйлчилгээ, хүртэл1,000,0001,000,0001,000,000
Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ
Хамгийн ойр эмнэлэгт түргэн шуурхай хүргэх
Нутаг оронд нь яаралтай хүргэх болон зөөн тээвэрлэх
Шарил зөөн тээвэрлэх
Гэр бүлийн нэг гишүүний даатгуулагчийг эргэх зардал, хүртэл10,00010,00010,000
Даатгуулагчтай хамт яваа хүүхдийг нутаг буцаах, хүртэл10,00010,00010,000
Утсаар эмнэлгийн зөвлөгөө өгөх
Эмнэлэг болон эмчийн талаар мэдээлэл өгөх
Эмнэлэг, эмчилгээний зардлын төлбөрийн баталгаа гаргах
Эм тариа хүргэх үйлчилгээ
Аялалын тусламж үйлчилгээ /24 цаг/
Хуульчийн талаарх мэдээлэл өгөх
Алдагдсан чухал бичиг баримтын зөвлөх үйлчилгээ
Яаралтай мессеж хүргэх үйлчилгээ
Орчуулагчийн яаралтай үйлчилгээ
Хамт зорчиж буй гэр бүлийн гишүүдийн тээвэр болон зочид буудлын зохицуулалт
Дархлаажуулалт болон визний шаардлагын тухай мэдээлэл
Орчуулагчийн талаар мэдээлэл өгөх
В. Нэмэлт хамгаалалт
Зам тээврийн ослын үед төлөх хууль, өмгөөллийн зардал, хүртэл-5,00010,000
Батлан даалтын урьдчилгаа төлөх, хүртэл-2,5005,000
Нислэгийн үед ачаа тээш алдагдах зардал, хүртэл-250500
Нислэг саатсан үед зайлшгүй гарах зардал, хүртэл-250500
Гадаад паспорт, жолооний үнэмлэхээ алдсан тохиолдолд эргүүлэн сэргээх зардал, хүртэл-100200
Даатгуулагчийн эх орондоо яаралтай буцах замын зардал, хүртэл-200400
Шүдний зайлшгүй эмчилгээний зардал, хүртэл--500

* Сингапур, Хонг-Конг, болон Тайланд зэрэг улсад үйлчлэхгүй.

Wildcard SSL